NAJSTARSZA HISTORIA RODU PŁOCHOCKICH
Rycina Ewy Partyki
Powrót do strony głównej
Najstarsza historia Rodu Płochockich sięga XV wieku. Protoplastami Rodu byli 
prawdopodobnie Paweł   podstarosta warszawski 1563 i Stanisław   prokurator sądu 
grodzkiego warszawskiego  1582. (herbarz Uruskiego).
W tym okresie wymieniani są przez W.Wittyga: Płochocki h. Roch II, Mateusz, w roku 
1561 opłaca pobór ze wsi Pruszkowa, woj. Mazowieckie, ziemia Warszawska, oraz 
Płochocki h. Szeliga, Adam i Paweł, w roku 1564 opłacają pobór ze wsi Płochocina, woj. 
Mazowieckie, ziemia Warszawska. Rodzina pieczętująca się herbem Roch II, wywodzi się 
z tego samego Płochocina, co herbu Szeliga.
Prezentowany na zdjęciu pałac zbudowany został prawdopodobnie ok. 1680 r. dla 
Łuszczewskich, od 1688 r. własność Czosnowskich, od 1692 r. Płochockich ("Po pałacach 
i dworach Mazowsza" T. Jaroszewski, W. Baraniewski).  Wnioski nasuwają się same jeśli 
fakt posiadania przez Płochockich pałacu połączymy z innym faktem. Otórz Mateusz 
Płochocki   dziedzic dóbr Dziedziczki i Lipin k/ Rawy Mazowieckiej, łowczy warszawski i 
regent ziemi warszawskiej był zięciem stolnika warszawskiego Czosnowskiego (za króla 
Augusta II Sasa), mężem Teresy Czosnowskiej 
(Uruski).
Obrazek
Pałac Płochockich w 
Woli Rasztowskiej 
(1692 1750)
Strona została wykonana przy pomocy edytora Webmajster