HISTORIA POSZCZEGÓLNYCH LINII RODU
Powrót do strony głównej
Obrazek

Poszczególne linie Rodu Płochockich wyodrębniały się w różnych okresach.
Już w 1703 r. pojawił się na Wołyniu Mateusz Płochocki, który miał syna Karola, burgrabiego 
1744 r., wojskiego mniejszego, podwojewodzego łuckiego 1764 r., miecznika łuckiego 1770 r. 
Karol miał synów Jana, Faustyna i Ferdynanda.
Kto z Państwa wywodzi się z tej linii Płochockich?
Część Płochockich w XVIII w. wyjeżdżała w poszukiwaniu swojego miejsca na Białoruś i 
Ukrainę (co było zjawiskiem w tym okresie typowym wśród mazowieckiej szlachty). W 1845 r. 
część Płochockich została wylegitymowana w Cesarstwie Rosyjskim i zapisana do ksiąg szlachty
 Guberni Kijowskiej.
Kto z Państwa wywodzi się z linii Płochockich zamieszkujących ten rejon?
W 1837 r. część Płochockich została wylegitymowana w Cesarstwie Rosyjskim i zapisana do 
ksiąg szlachty Guberni Mińskiej.
Kto z Państwa pochodzi z tej linni Płochockich?
Wiem, że w XIX w. część Płochockich przeniosła się w okolice Płocka. Ja pochodzę właśnie z 
tej linni.
Była też linia Płochockich, która z Płochocina przeniosła się za Wisłę. Myślę, że dał początek tej
 linii Władysław Płochocki, który był pisarzem ziemskim w miejscowości Nurzec  1764 r. To 
była chyba najbardziej bogata i prestiżowa linia  Płochockich.

Kto z Państwa pochodzi z tej linii?
Była linia Płochockich która przeniosła się do województwa sandomierskiego   1669 Mikołaj 
Płochocki był elektorem tego województwa  żonaty z Maryanną Komodzińską 1692  r.
Kto z Państwa pochodzi z tych Płochockich?
Proszę wpisywać w księdze gości informacje o przynależności do poszczególnych linii 
Płochockich jeśli ktoś ma wiedzę na ten  temat.    Można to zlecić do zbadania np. w Biurze 
Heraldycznym "Sarmata"lub samemu badać w archiwach, pytać rodzinę (szczegółowe 
pytania proszę kierować pod mój adres e mail lub telefon: (022)824 38 55).
Proszę Państwa!
Drogi Płochockich rozchodziły się bo Rodzina coraz bardziej się rozradzała, a 
Płochocin był tylko jeden i robiło się w nim ciasno, co i tak nie zmienia faktu, że 
jesteśmy jednym Rodem, którym miał współnych protoplastów. 
Najstarszym naszym protoplastą był rycerz OSORYA   mężny, odważny, kochający 
Ojczyznę, dla którego, jak mówi legenda herbowa, najważniejsza w życiu była 
JEDNOŚĆ RODZINNA.
Potem w XVI wieku naszymi Ojcami Rodu byli urzędnicy i prawnicy   Stanisław z 
Płochocina prokurator Sądu Grodzkiego Warszawskiego 1582 i Paweł z Płochocina 
podstarosta warszawski 1563 r.
A więc Ród Płochockich rozpoczął swoją egzystencję od stanu rycerskiego,  
sprawowania urzędów i egzekwowania prawa.... A my dzisiaj, czy kontynuujemy jakieś 
zachowania, tradycje, postawy naszych przodków? Czy kiedyś zastanawialiście się 
Państwo nad tym?
Strona została wykonana przy pomocy edytora Webmajster